Inspectiepunten

Wat is een inspectiepunt?

Een inspectiepunt is een taak die is toegewezen aan een projectmanager of een projectlid.

Hoe voeg ik een inspectiepunt toe?

Als projectlid en als projectmanager kun je in de app inspectiepunten toevoegen door in de sheet op de juiste plaats te tappen. Vervolgens krijg je het logboek te zien en kan je het punt opslaan door op ‘Bevestigen’ te drukken.

Als projectmanager kun je ook met het controlpanel inspectiepunten toevoegen, door in de bouwtekening in het rechter gedeelte van het scherm met de muis op de juiste plaats te klikken en vast te houden. Vervolgens krijg je het logboek te zien en kan je het punt opslaan door op ‘Bewaren’ te drukken.

Hoe weet ik of een inspectiepunt aan mij is toegewezen?

Inspectiepunten die helemaal gekleurd zijn, zijn aan jou toegewezen.

Witte inspectiepunten zijn inspectiepunten die zijn toegewezen aan andere teamleden.

Is er een overzicht over alle inspectiepunten?

Ja, in de app en in de controlpanel is onder het men menupunt ‘Inspectiepunten’ een lijst van alle inspectiepunten van het geselecteerde project te zien. Via het tandwiel-symbool rechtsboven in de app heb je de mogelijkheid de lijst te filteren.

De projectmanager kan in de controlepanel via het loep-symbool onder aan de pagina  ‘Inspectiepunten’ (gecombineerde) filters voor elke kolom van de lijst instellen. Via het kolom-symbool kunnen verschillende kolommen voor de lijstweergave geselecteerd worden.

Hoe wijzig ik een inspectiepunt in de app?

De volgorde in het logboek van een inspectiepunt kun je niet wijzigen. Als je in de app een wijziging in het logboek hebt gemaakt en deze rechts boven hebt bevestigd via ‘Bewaren’ of , wordt alles gesynchroniseerd en alleen de projectmanager kan dit nog wijzigen. Wel kun je in de app bijvoorbeeld een nieuwe foto, beschrijving of verantwoordelijke toevoegen.

Een projectmanager kan met het controlpanel logboekitems van een inspectiepunt verwijderen en ook in het logboek ingevoerde beschrijvingen wijzigen. Dit wordt vervolgens met de app gesynchroniseerd.

Hoe wijzig ik een inspectiepunt in het controlpanel?

Wijzigen kan de projectmanager via de pagina ‘Inspectiepunten’: eerst het inspectiepunt in de lijst selecteren en vervolgens in de samenvatting rechts op de knop ‘wijzigen’ drukken. Hierdoor wordt in de browser in een apart tabblad de pagina ‘Bouwtekeningen’ geopend, waar de wijzigingen in het logboek uitgevoerd kunnen worden. Alternatief gaat men meteen naar de pagina ‘Bouwtekeningen’ en selecteert het inspectiepunt op de bouwtekening.

Hoe verwijder ik een inspectiepunt?

Alleen de projectmanager kan een reeds geplaatste inspectiepunt met de controlpanel verwijderen.

Wat is een status van een inspectiepunt?

De status van een inspectiepunt geeft aan in hoeverre een inspectiepunt is afgerond.

  • ‘Open’ houdt in dat het inspectiepunt is toegewezen.
  • ‘In behandeling’ geeft aan dat de verantwoordelijke bezig is met het inspectiepunt.
  • ‘Gereed’ zegt dat de verantwoordelijke klaar is.
  • ‘Goedgekeurd’ houdt in dat de projectmanager de werkzaamheden heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd.

Wat is een opleverdatum van een inspectiepunt?

Een opleverdatum van een inspectiepunt geeft aan wanneer dat het inspectiepunt de status ‘Gereed’ moet hebben.

Wat is een verantwoordelijke voor een inspectiepunt?

De verantwoordelijke voor een inspectiepunt is de persoon aan wie het inspectiepunt is toegewezen. Dit teamlid krijgt het inspectiepunt te zien in de app.