Items

Een Item toevoegen in DiviDWat zijn DiviD Items?

DiviD Items zijn een krachtige feature waarmee u werkinstructies of materiaal aan een inspectiepunt kan koppelen. Zo kan u precies bijhouden welke onderdelen zijn gebruikt of welke taken zijn uitgevoerd in het project.

Een item is een werkinstructie of materieel dat u kunt toewijzen aan een inspectiepunt. U kunt meerdere items koppelen aan een inspectiepunt.

Wanneer u het project oplevert en een rapportage draait, kunt u alle items daarin opnemen.

Hoe kan ik items toevoegen aan een project?

In het Control Panel onder het menupunt ‘Items’ kunt u als projectmanager met de knop ‘Items toevoegen’ nieuwe items aanmaken of al bestaande items uit een CSV-bestand uploaden. Ook kunt u bestaande items uit andere projecten importeren.

Voor het uploaden van een CSV-bestand kunt u gebruik maken van dit template: https://controlpanel.dividapp.com/api/v1.0/items/template-items-divid.zip

Hoe kan ik items verwijderen uit een project?

Ga in het Control Panel naar uw project en klik in het menu op ‘Items’. Hier ziet u een overzicht van alle items die zijn toegevoegd. U kunt via het pennetje een individueel item verwijderen. Of u kunt via de knop ‘Selecteer’, meerdere items in een keer verwijderen.

Let op! Wanneer u een item verwijdert, wordt dit item ook bij een eventueel gekoppeld inspectiepunt verwijderd.

Hoe kan ik items in een project wijzigen?

Ga in het Control Panel naar uw project en klik in het menu op ‘Items’. Hier ziet u een overzicht van alle items die zijn toegevoegd. U kunt via het pennetje een individueel item wijzigen.

Hoe kan ik een item toevoegen aan een inspectiepunt?

In de DiviD app en in het Control Panel kunt u een item uit een lijst van aanwezige items toevoegen door te drukken op het item symbool. In DiviD app kunt u bovendien zoeken naar een item.

Hoe kan ik een item verwijderen van een inspectiepunt?

In de app en in het Control Panel kunt u een item van een inspectiepunt verwijderen, door het inspectiepunt te openen en vervolgens te tikken op het item. Er kunnen meerdere items aan een punt worden gekoppeld. U vindt de items altijd bovenaan in het scherm van het inspectiepunt terug. Vervolgens kunt u op het item tikken en dan ‘Ontkoppel’. Wanneer u het inspectiepunt opslaat, wordt vervolgens ook het item ontkoppeld.

Hoe kan ik items toevoegen aan een rapportage?

Items worden altijd getoond bij inspectiepunten waaraan zij gekoppeld zijn. Zowel voor PDF als Excel® rapportages. U kunt bij een PDF rapportage ervoor kiezen een items samenvatting toe te voegen. Als u hiervoor kiest, wordt er onderaan het document een tabel getoond met daarin elk item dat gebruikt is en de hoeveelheid en eventueel de prijs.

Item in een DiviD rapportage

Een voorbeeld van een item dat gekoppeld is aan een inspectiepunt in een PDF rapportage

Heeft u nog meer vragen over dit onderwerp?

We helpen u graag verder! Aarzel niet en contacteer ons. We helpen u graag verder met alle antwoorden op uw vragen.