DiviD

App voor uitvoerders

Ontdek hoe uitvoerders gebruik maken van DiviD om projecten digitaal op te leveren en te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

dividcarr

Digitaal uitvoeren met DiviD

Als uitvoerder zorgt u ervoor dat het werk wordt uitgevoerd zoals van te voren is bepaald. De DiviD app voor uitvoerders kan u daarmee op meerdere manieren ondersteunen.

Via het Control Panel kunt u makkelijk werkvoorbereidingen doen en reeds teamleden toewijzen aan inspectiepunten. Aan de hand van item-lijsten wijst u werk of materialen toe aan relevante inspectiepunten.

Het uitvoeren van kwaliteitscontroles gaat makkelijk met DiviD. U kunt op locatie via met behulp van de app alle inspectiepunten nalopen en goedkeuren of afkeuren.

Bij de oplevering van het project wordt via de rapportage functie al het opgeleverd werk toegevoegd aan de PDF- of Excel rapportage die als bewijslast kan dienen t.b.v. de Wkb.

Voldoe aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Daarom gaat per 1 juli 2023 de wet stapsgewijs in.

Gebruik DiviD om te voldoen aan de Wkb, om uw werkprocessen te digitaliseren en uw medewerkers bekend te maken met deze nieuwe werkwijze.

Bekijk de video over de Wkb op rijksoverheid.nl

Gebruik DiviD op alle platformen

De DiviD app werkt zowel op Android als iOS. Zowel op tablets als op smartphones. De kans is daarom groot dat u met uw huidig toestel al deel kan nemen aan projecten.

DiviD op alle platformen

Werkt ook offline

Bent u op een locatie met slecht of geen internet? Dan kunt u van te voren het project downloaden en ter plekke ook zonder internet wijzigingen aanbrengen aan inspectiepunten.

Meer dan 1.000 gebruikers bouwen met DiviD

Borealis
bouwapp
knauf-logo-png-transparent[1]
Bouwapp
Kwaliteitsborging