Werk jij wel veilig op de bouwplaats?

DiviD - 15 november 2019
Werk

Werk jij veilig? Uit een onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat het aantal ongelukken in de bouw in de afgelopen twee jaar is verdubbeld. In 2015 kwamen er in Nederland 9 bouwvakkers om het leven. In 2016 waren dit er 16 en in 2017 en 2018 waren dit er al 20.

Volgens de inspectie, doen vakbonden en brancheorganisatie Bouwend Nederland er alles aan om de veiligheid te verbeteren. Het aantal ongelukken ligt nog steeds lager dan tijdens de crisis. In 2013 verongelukten 24 bouwvakkers op hun werk en in 2010 waren dat er zelfs 24.

In de bouwsector zijn er de afgelopen acht jaar 162 doden gevallen, dat is bijna 30% van alle bedrijfsongevallen. Dit maakt de bouw het meest risicovolle vak met de meeste dodelijke ongelukken.

Het aantal ongelukken is toegenomen, doordat er veel meer onderaannemers, zzp’ers, en buitenlandse krachten op de bouwplaats werken. Dit leidt tot onveilige situaties op de bouwplaats. In het verleden was er altijd één grote aannemer met één veiligheidscoördinator, maar daar is nu geen sprake meer van. Dit kan zorgen voor onveilige situaties. Er zijn veel veiligheidsmaatregelen, maar geen bouwplaats is hetzelfde. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben.

Het motto, ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, wordt te weinig uitgedragen door het bouwpersoneel.

De vijf meest voorkomende ongevallen:

  1. Vallen van hoogte

De gevolgen hiervan zijn meestal zeer ernstig, er wordt nooit gevallen op een zachte en vlakke bodem. Het zwaarste deel van het lichaam zal als eerste de klap opvangen. Dit zijn dus het hoofd en romp. Met als gevolg, zwaar letsel of in enkele gevallen de dood.

  1. Gevaarlijke stoffen

Er is nog weinig informatie bekend over de schadelijkheid van verschillende stoffen en ook over de gevolgen op de gezondheid is nog onvoldoende bekend.

  1. Fysieke belasting

Klachten aan het lichaam zijn vaak te voorkomen door slimmer te werken. Het werk in de bouw is zwaar, daardoor vallen veel werknemers uit.

  1. Ladders en gevaarlijk gereedschap

Als je werkt op een ladder betekent het dat je maar één hand vrij hebt om mee te werken. Het risico hier is dat veel gereedschappen met twee handen bedient moeten worden. Dit kan dus gevaarlijke situaties opleveren, met als gevolg afgezaagde vingers of haren in de slijptollen.

  1. Hijskraan en graafmachines

Machines die in hun draaibereik werknemers tegenkomen.

Om te concluderen, er gebeuren te veel (onnodige) ongelukken op de bouwplaatsen. Wanneer er meer duidelijkheid is op de werkvloer, wie, wat, wanneer en waar gaat doen is het zeer waarschijnlijk dat deze ongelukken afnemen.

Voldoe aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Daarom gaat per 1 juli 2023 de wet stapsgewijs in.

Gebruik DiviD om te voldoen aan de Wkb, om uw werkprocessen te digitaliseren en uw medewerkers bekend te maken met deze nieuwe werkwijze.

Bekijk de video over de Wkb op rijksoverheid.nl