Gevolgen Coronacrisis bouwsector

DiviD - 23 maart 2020
Uitvoerders in de bouw

Ook de bouwsector krijgt te maken met de gevolgen van corona virus (COVID-19). Huidige projecten worden stil gelegd en nieuwe projecten worden uitgesteld. Aannemers kunnen in deze tijd niets anders dan de negatieve gevolgen afwachten. Ondanks dat aannemers gewend zijn met risico’s te werken is het onvoorspelbaar wat ze de aankomende maanden te wachten staat. Niemand kan op dit moment de volledige gevolgen inschatten maar men weet wel dat het niet slim is om op volle kracht vooruit te bouwen. Een lange adem en wachten op nieuwe informatie is noodzakelijk totdat mensen zich weer veiliger voelen om te werken. Na de nieuwe PFAS-Norm en de Stikstofcrisis is de Coronacrisis de volgende klap die de sector te boven moet komen. Hieronder een overzicht van de gevolgen van de Coronacrisis in de bouwsector.

  1. De gezondheid en veiligheid van werknemers

Allereerst zeggen bedrijven in de getroffen regio’s dat ze zich zorgen maken over het welzijn van werknemers. In Brabant – het episch centrum van de pandemie in ons land – is er grote bezorgdheid vanwege het hoge aantal besmettingen en sterfgevallen. Het is belangrijk dat aannemers teams eraan herinneren dat ze dienen te letten op goede hygiëne en de toepassing hierop. Regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog en het gezicht zo min mogelijk aanraken.

Naast fysieke gezondheid dienen aannemers ook een beroep te doen op het mentale aspect. Eigen onderzoek geeft aan dat 70% van de werknemers bang is voor de gevolgen van het Coronavirus, dit is boven materiële tekorten en het vooruitzicht van een Lock down.

Hoewel er maar een paar meldingen zijn geweest dat het virus rechtstreeks invloed heeft op het Nederlands bouwpersoneel is het een kwestie van tijd voordat het een groter probleem wordt. Noodprotocollen binnen getroffen gemeenschappen, zoals een door de staat opgelegd Lock down in het hele land, kunnen een verscheidenheid aan uitdagingen veroorzaken. Als het openbaar vervoer stopt of scholen sluiten, kunnen veel werknemers het moeilijk of onmogelijk vinden om te komen werken. Fabrieksarbeiders, bouwvakkers, supervisors en managers zouden allemaal in quarantaine kunnen komen en niet beschikbaar kunnen zijn om te werken. Bij gebrek aan betrouwbare arbeidskrachten lopen projecten vast. Een gebrek aan gespecialiseerde (onder) aannemers zoals mechanische en elektrische werknemers zou een extra verstoring kunnen veroorzaken omdat ze niet zo gemakkelijk te vervangen zijn. Een onderaannemer wiens personeelsbestand niet meer beschikbaar is kan onmogelijk goed werk uitvoeren.

  1. Materiële vertragingen

Door de uitbrak van het Coronavirus in de stad Wuhan in China, heeft de Chinese overheid besloten complete steden en provincies te sluiten. Zo kwamen ook de fabrieken stil te liggen. Dit heeft geleid tot een sterke terug van in de productie van vrijwel alles, van auto’s tot smartphones. Voor commerciële bouwers die afhankelijk zijn van in China gemaakte goederen of materialen leidt dit tot hogere materiaalkosten en mogelijk tragere projectvoltooiingen. Veel Nederlandse bouwers halen producten uit China, van staal en steen tot aan sanitair. Naar schatting komt bijna 30% van alle Nederlandse bouwproducten import uit China omdat deze producten over het algemeen minder duur zijn.

  1. Nerveuze geldschieters en klanten

Een van de meest verwoestende gevolgen van het virus zou kunnen zijn dat het klanten en geldschieters afschrikt. Financieringen van nieuwe werkgelegenheid kunnen opdrogen omdat eigenaren van nieuwe projecten de boot afhouden totdat de onzekerheid voorbij is. Ondanks de historisch lage rentetarieven, waardoor dit het perfect moment is om een project te financieren, ligt de focus op het beperkten van de risico’s.

Ook geldschieters maken zich zorgen over materiële vertragingen die bestaande projecten zouden kunnen vertragen. Met als grootste zorg de levertijden. Verzekeringspolissen kunnen de gevolgen van Lock downs en vertragingen helpen verminderen. Bouwprofessionals in het hele land moeten hun polissen controleren om te zien welke soorten situaties gedekt zijn. De dekking van bedrijfsonderbrekingen, een veelvoorkomende goedkeuring van een commercieel eigendombeleid, kan al dan niet hulp bieden, afhankelijk van de voorwaarden van het beleid en of de impact van het virus een ‘onmacht’ is. Andere mogelijke manieren zijn voor dekking, zoals compensatie van werknemers voor het uitbreken van ziekte of ziekte, een verzekering tegen bedrijfsstoringen voor aannemers met internationale toeleveringsketens en een reisverzekering om bedrijven te beschermen waarvan de werknemers vaak voor zaken reizen.

  1. Quarantaines en reisverboden.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn scholen en bedrijven gesloten. Bouwbedrijven over de hele wereld overwegen hoe ze zullen reageren op een uitbraak in de buurt van een van hun werklocaties of kantoren. Bouwbedrijven geven aan klaar te zijn om bouwlocaties te sluiten en contractuele voorwaarden te onderzoeken als dat nodig is. Hoewel dit op dit moment nog niet aan de orde is. Andere bouwbedrijven hebben strikte reisbegeleiding voor werknemers ingevoerd. Veel internationaal opperende aannemers hebben een verbod op internationale zakenreizen of annuleren niet-essentiële zakenreizen.  Door de lock downs en verboden moeten bedrijven zich wenden tot telewerken en andere technologieën om de zaken soepel te laten verlopen terwijl werknemers thuis zijn.

Bouwbedrijven vragen personeel om zo min mogelijk fysiek contact te hebben en 1,5 meter uit elkaar te blijven. Vergaderingen worden met digitale hulpmiddelen gehouden. Al blijft het bouwen van gebouwen of wegen zonder fysieke aanwezigheid natuurlijk erg lastig.

  1. Juridische kwesties

Hoewel de pandemie van het Coronavirus niet te voorzien was, zijn aannemers mogelijk nog steeds contractueel verantwoordelijk voor vertragingen of kostenoverschrijdingen bij lopende projecten. Er zijn veel voorwaarden die relevant zijn voor die discussies, waaronder de verschillende contractuele voorwaarden met betrekking tot de schema’s van de aannemer, substantiële voltooiing, vertragingen, schadevergoeding en andere contractuele bepalingen. Advocaten raden aan om precies te weten wat er in elk contract staat en in het bijzonder aandacht te schenken aan eventuele bepalingen van overmacht, waardoor het werk kan worden opgeschort of beëindigd wanneer zich bepaalde verzachtende omstandigheden voordoen. Of iets kwalificeert als een overmacht situatie zal per jurisdictie en contract verschillen, maar overmacht zal vrijwel zeker van toepassing zijn in sommige door Coronavirus geïnitieerde situaties.

  1. Wereldwijde onzekerheid

Recente historische ontwikkelingen op de aandelenmarkt en oliegeschillen in het Midden-Oosten hebben de angst onder Nederlanders versterkt. Die zien dat hun pensioen- en pensioenuitkeringen met de dag afnemen. Het virus en de impact ervan hebben de markten zelfs zo bang gemaakt dat sommige analisten denken dat ze nu geen prognose kunnen maken voor de rest van 2020.

Hoewel de verwachting is dat de Nederlandse economie binnenkort in een recessie zal belanden, blijft de utiliteitsbouw doorgaans 12 tot 18 maanden achter bij de algehele economie. Dit betekent dat veel aannemers volgend jaar “veel moeilijkere omstandigheden” kunnen verwachten. Leidinggevenden zouden voor de lange termijn moeten spelen, omdat de korte termijn een te kleine kans zal zijn. Dat gezegd hebbende, kunnen bedrijven die voldoende ondernemend zijn, zelfs in moeilijke economische tijden floreren. Desalniettemin is het nu de tijd voor de commerciële bouwsector om zich voor te bereiden op de impact van het virus, ook al valt er nog veel te bezien.

In de bouw komt alles neer op tijd en geld. Als je het op die manier bekijkt, zie je hoe onvoorspelbaar dit virus is voor de industrie. We weten niet hoe groot het zal worden, hoe lang het zal blijven bestaan ​​en wat de volledige impact zal zijn.

 

Voldoe aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Daarom gaat per 1 juli 2023 de wet stapsgewijs in.

Gebruik DiviD om te voldoen aan de Wkb, om uw werkprocessen te digitaliseren en uw medewerkers bekend te maken met deze nieuwe werkwijze.

Bekijk de video over de Wkb op rijksoverheid.nl