Wat gaat de Wet kwaliteitsborging voor de bouw veranderen?

Tim Wesdijk - 30 september 2019

Beste lezer. Dit is een bericht uit 2019. Wil je de laatste informatie omtrent de Wkb lezen? Bezoek dan de pagina: Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wkb (Wet kwaliteitsborging) in. Alles wat je doet moet vastgelegd en gedocumenteerd worden, daarnaast moet de kwaliteit worden aan getoond. Wat betekend deze wijziging voor jou?

De wet zal voor iedereen, die in de bouwsector werkt gevolgen hebben. Van bouwbedrijven en onderaannemers tot toezichthouders en opdrachtgevers.

Het Wkb is opgezet, zodat fouten makkelijker herleid kunnen worden naar de verantwoordelijke. De bouwers moeten aan de hand van verschillende documenten (informatie, tekeningen, rekeningen en foto’s) inzichtelijk maken hoe ze een pand of woning hebben gebouwd. Daarnaast gaan ook de aansprakelijkheidsregels veranderen.

Na het ingaan van deze wet zal iedere bouwer moeten gaan werken met een extern kwaliteitssysteem. Het moet een systeem zijn, die goedgekeurd is door een toelatingsorganisatie van het rijk.

Het streven is om de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2021 in te laten gaan. Of dit gehaald gaat worden is nog maar de vraag, want de wet gaat pas in als de proefprojecten aantonen dat de markt er klaar voor is. Om deze datum te halen, zal er nog veel moeten gebeuren. Zo moet de toelatingsorganisatie van het rijk nog vorm krijgen, deze organisatie gaat bepalen waar een kwaliteitssysteem aan moet voldoen. Ook moeten er nog meer dan honderd kwaliteitsborgers opgeleid gaan worden. Voor meer informatie over de wet Kwaliteitsborging lees ons artikel: De wet Kwaliteitsborging. 

 

Wet kwaliteitsborging

DiviD als extern kwaliteitssysteem?

DiviD is een applicatie, ontwikkeld om de volledige projectorganisatie te digitaliseren voor operationele processen op de bouw. Het wordt gebruikt voor: werkinstructies, inspecties, controle van gedane werkzaamheden en rapportages van de oplevering. Dit doe je aan de hand van logboekentries (tekst, foto, code, status en opleverdatum) te koppelen aan locaties op de bouwtekening. De gebruikersvriendelijke app is voor iedereen die in de bouw werkt beschikbaar, van onderaannemer tot opzichter tot gebouweigenaar.

 

 

Tim Wesdijk

Ik ben Marketing & Sales manager bij het bedrijf Construction-Synergy BV.