5 trends binnen de bouwsector

Tim Wesdijk - 27 september 2019

Aantekening 2019-10-08 144837

De manier van werken binnen de bouwsector verandert steeds meer door verschillende trends. Hier volgen de vijf belangrijkste trends en/ of ontwikkelingen die we dit jaar terug gaan zien.

Trend 1: Modulair bouwen en prefab

Modulaire bouwmethodes en prefab blijven steeds populairder worden. Niet alleen binnen de architectuur, maar binnen de gehele sector. Ten opzichte van de traditionele methoden is prefabriceren van onderdelen op andere locaties van hogere kwaliteit, efficiënter en sneller. De prefab-werkplaats is rustiger en gestructureerde dan een drukke bouwplaats.

Trend 2: VR & AR

De tweede trend is het gebruik van VR(virtual reality) & AR (Augmented reality). Beiden nieuwe ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor de bouwsector. Zo kan je bijvoorbeeld bij VR het project zien vanaf je kantoor. Het geeft veel inzicht alleen is het niet geschikt om te gebruiken op de bouwplaats. Dat komt omdat het gevaarlijk is om het te gebruiken op de bouwplaats, want je komt in een virtuele wereld terecht waarbij je niets meer van de werkelijke wereld om je heen ziet. AR is daarentegen wel goed te gebruiken op de bouwplaats, want je kan bij ar blijf je de echte wereld nog steeds zien. De echte wereld wordt vermengd met hologrammen. Beide technologieën zijn zich erg aan het ontwikkelen binnen de bouwsector.

Trend 3: 3D laserscanning

Het wordt een steeds belangrijker thema binnen de bouw, het verbinden van BIM met de bouwplaats. Het wordt al vaak gebruikt bij renovatieprojecten. Met 3D laserscanners verzamelen ze snel informatie over de bestaande gebouwen. De 3D laserscanner meet dan onder andere de randen van de muren en ramen op de bouwplaats. Hierbij registreert hij ook de X, Y en Z-coördinaten. Deze meetpunten worden verzameld in de cloud en dan kan deze input gebruikt worden voor het BIM-model.

Trend 4: Beter bouwen met robots

Trend vier is het gebruik van geautomatiseerde machines of robots kunnen de productiviteit op de bouwplaats verhogen. De robots kunnen voor allerlei verschillende doelen worden ingezet, namelijk van funderingsbouw en metselwerk tot autonome bouwmachines op de bouw zelf.

Trend 5: Digitalisering

En als laatste trend 5, digitalisering. De bouw loopt ten opzichte van andere sectoren erg achter op het gebied van digitalisering. Andere sectoren heeft digitalisering al veel veranderingen teweeg gebracht en binnen de bouwsector begint het pas net zijn weg te vinden.

Een voorbeeld hiervan is DiviD. DiviD digitaliseert de operationele projectorganisatie. Inspectierondes worden digitaal gedocumenteerd en beheerd in één kwaliteitssysteem. Het systeem koppelt onderhoudspunten aan locaties, toelichtende gegevens en beeldmateriaal. Het resultaat: altijd en overal een overzichtelijk oplever/advies-rapport ter bewijsvoering van gedane werkzaamheden. De rapportage van de actuele status van het bouwwerk is eenvoudig te verspreiden naar alle belanghebbenden op het project.

Bouwsector

Tim Wesdijk

Ik ben Marketing & Sales manager bij het bedrijf Construction-Synergy BV.