Demonstreren tegen het kabinet. Heeft het zin?

Tim Wesdijk - 31 oktober 2019

Demonstreren

Na de agrarische sector gaat nu ook de bouwsector demonstreren. Ze gaan demonstreren tegen de strenge milieuregels van het kabinet. Waar zijn de bouwvakkers nu precies boos over?

Van aannemers, stukadoors, baggeraars, metselaars tot transporteurs. De gehele bouwsector zal vandaag aanwezig zijn op het malieveld in Den Haag. De demonstratie is georganiseerd door actiegroep: Grond in Verzet, inmiddels hebben ook tientallen andere organisaties zich bij de groep aangesloten. Organisaties als: VNO-NCW, Aedes, Transport en Logistiek Nederland, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie en Vereniging van Waterbouwers.

 

De bouwsector heeft last van het stikstof probleem, waarom?

In mei bepaalde de Raad van State dat de manier waarop de overheid de uitstoot van stikstof reguleerde tegen de regels van de Europese natuurwetgeving is. In de stikstofuitspraak staat onder andere dat bedrijven pas mogen gaan bouwen wanneer ze een stikstofplan hebben. De bouwprojecten mogen pas van start gaan wanneer ze kunnen bewijzen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Echter, wordt er bij elk bouwproject stikstof uitgestoten.

Na de uitspraak viel de vergunningverlening, waarbij stikstofuitstoot een rol speelt stil. Alle projecten die voor het geringste stikstof zorgen liggen nu stil. De gehele bouwsector ervaart hier nu grote problemen, op dit moment is er geen beweging in 18.000 projecten.

Het protest gaat niet alleen om stikstof, ook om PFAS (verzamelnaam voor chemische stoffen). De laatste jaren is het duidelijk geworden dat deze stoffen schade kunnen aanbrengen aan de gezondheid van mens en milieu. Het is nog onbekend hoe groot de risico’s precies zijn. Daarom heeft staatsecretaris Van Velhoven, tijdelijke maatregelen getroffen.

Er zijn regels ingesteld voor het verplaatsen van verontreinigde grond met PFAS. Het verplaatsen van deze grond mag geen schade toebrengen aan de plek waar de grond naartoe gaat. Waar nu tegenaan wordt gelopen is dat in Nederland overal een lage concentratie van PFAS in de bodem zit.

Waarvoor demonstreren ze?

De demonstranten willen de problemen laten zien. Ook willen ze dat er een vrijstelling komt voor bouwprojecten waar amper stikstof vrijkomt.

Het RIVM doet nu een extra snel onderzoek. Op 1 december zal staatssecretaris van Veldhoven uitspraak doen of de normen versoepeld kunnen worden. Ook willen de demonstranten dat er een werkbaar handelingskader met praktische normen komt.

Zonder maatregelen zal de bouwsector in de komende vijf jaar €14 miljard schade lijden. Dit zal leiden tot enorm nadelige gevolgen voor de gehele bouwsector.

Wat vind jij?

Hebben demonstraties op het Malieveld genoeg gewicht om mee te wegen bij dergelijke beslissingen in heb kabinet? Laat hier jouw mening achter en vertel wat jij vindt van deze demonstraties.

Tim Wesdijk

Ik ben Marketing & Sales manager bij het bedrijf Construction-Synergy BV.